Transitdocumenten

Alles over Transitdocumenten

Wanneer goederen de Europese Unie binnenkomen, bijvoorbeeld via de haven van Rotterdam, hoeven ze niet per definitie direct te worden aangegeven voor invoer. Ze kunnen vanaf Rotterdam worden doorgevoerd naar elke willekeurige locatie in de EU, mits ze onder douanetoezicht staan. Hiervoor is een NCTS Transitdocument nodig: een elektronische aangifte die toestemming geeft de zending verder te vervoeren. Het voordeel hiervan is dat de goederen niet bij elke landsgrens te hoeven worden ingeklaard; dit gebeurt pas als ze op hun eindbestemming arriveren. Met de juiste documentatie is het zelfs mogelijk om zendingen naar bepaalde landen die niet tot de EU behoren, zoals Noorwegen of Zwitserland, te vervoeren.

Welk document voor welke bestemming

Voor het aanmaken van het juiste Transitdocument is het van belang te weten wat de eindbestemming van de zending is.

T1-document
Met een T1-document kunnen goederen afkomstig uit een land buiten de EU worden vervoerd binnen de EU, ook als deze eerst worden opgeslagen in een douane-entrepot. De eventuele invoerrechten en BTW hoeven pas te worden betaald in het land van inklaring: de uiteindelijke bestemming dus.

T2-document
Een T2-document geeft toestemming om goederen die al zijn ingeklaard in de EU of van Europese oorsprong zijn door te voeren naar of door het binnenland van landen die niet tot de EU behoren. Voorbeelden zijn transport van een zending van Nederland naar Italië door Zwitserland of een transport naar een ontvanger in Noorwegen waarbij de chauffeur niet met oponthoud aan de Noorse grens te maken krijgt omdat de goederen pas ingeklaard worden op de eindbestemming.
Landen die bereikt of doorkruist kunnen worden met een T2-document zijn: IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Turkije, Macedonië en Servië.

Toegang tot het douanesysteem

Voor het opstellen van een Transitdocument is een douanevergunning nodig en toegang tot het elektronische NCTS douanesysteem. WA Customs beschikt als erkend douane-expediteur uiteraard over deze vergunningen. Wilt u gebruik maken van een T1- of T2-document voor uw zending? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg met de juiste documentatie. Uiteraard staan we ook voor u klaar wanneer u behoefte heeft aan advies of inlichtingen omtrent dit onderwerp.