Keuring via e-CertNL

Voor de export van bepaalde producten is vooraf een keuring nodig. Goederen waarvoor dit geldt zijn onder meer: dieren, dierlijke producten, levensmiddelen, bijzondere eet- en drinkwaren, planten, groenten, fruit en plantaardige producten.

Via e-CertNL kunnen drie verschillende certificaten afgegeven worden. Voor dieren en dierlijke producten is dit een veterinair certificaat. Voor planten, groenten, fruit en plantaardige producten een fytosanitair certificaat. En voor levensmiddelen en bijzondere eet- en drinkwaren is dit een kwaliteitscertificaat. Daarnaast kan via deze weg een exportverklaring aangevraagd worden.

Keuring aanvragen via e-CertNL

Bij WA Customs beschikken we over alle benodigde aansluitingen om in e-Cert te kunnen werken. Dat is handig, want dit betekent dat u zelf geen aansluiting met e-CertNL hoeft aan te vragen of aan te maken.

Via e-CertNL wordt een inspectieaanvraag ingediend bij de betreffende dienst, bijvoorbeeld het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) of NAK Tuinbouw.

Om een certificaat te verkrijgen moeten de volgende stappen doorlopen worden:

  • 1: de informatie over de zending moet minimaal een exportdatum, land van bestemming en een hoofdproduct bevatten.
  • 2: de samenstelling van de zending moet worden aangegeven. Het systeem bepaalt op basis hiervan welke relevante eisen er zijn en zoekt naar mogelijke dekkingen.
  • 3: de keuring wordt gepland en vindt plaats. Wanneer alles geïnspecteerd is geeft de keurmeester de resultaten door. e-CertNL bepaalt vervolgens of het product exportwaardig is.
  • 4: Wanneer de zending exportwaardig is kan het fytosanitair-, kwaliteits- en of veterinaircertificaat geprint worden en gewaarmerkt worden door de keuringsdienst.

Exportverklaring in e-CertNL

Exportverklaringen kunnen ook via e-CertNL aangevraagd worden. In een exportverklaring geeft de NVWA, op verzoek van de aanvrager, aan of een product vrij verhandelbaar is binnen de Europese Unie. Daarnaast is het mogelijk om een eigen bedrijfsverklaring mee te sturen die door de NVWA getoetst kan worden en kan leiden tot een aanvullende tekst op de exportverklaring.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van een keuring en/of certificaat via e-CertNL kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21, via info@wacustoms.nl of via ons contactformulier.