Geregistreerd exporteur REX

Het systeem van geregistreerde uitvoerders is het systeem van zelfcertificering van preferentiële oorsprong van de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2017 kan deze methode van zelfcertificering worden toegepast in het kader van het APS(Algemeen Preferentie Stelsel voor ontwikkelingslanden) en bepaalde vrijhandelsakkoorden. Zoals recent met Japan is afgesloten, maar ook geldt dit voor het akkoord met Canada(CETA).

Vanaf 1 juli 2020 mag er geen FORM A meer worden afgegeven in de ontwikkelingslanden de zo genaamde APS landen. Het systeem REX is inmiddels al in werking getreden en er zullen gefaseerd meer begunstigde landen gebruik gaan maken van het REX-systeem, tot uiteindelijk in 2020 alle begunstigde landen zijn aangesloten.

De attest van oorsprong mag alleen door een geregistreerde exporteur op de factuur of ander handels document geplaatst worden. Maar wat houdt het begrip geregistreerde exporteur dan precies in? In de APS landen dienen exporteurs/leveranciers zich te registreren indien zij goederen exporteren met een waarde hoger dan €6000,-. Dit zelfde geldt overigens voor exporteurs die gevestigd zijn in een lidstaat, zij moeten geregistreerd zijn bij de Douaneautoriteiten in de betreffende lidstaat. Indien de waarde van de goederen niet hoger dan €6000,- is hoeft de exporteur niet geregistreerd te worden en kan worden volstaan met een factuurverklaring. Indien u REX nummers wil controleren op echtheid kunt u gebruik maken van deze website.

Om uw bedrijf te registreren kunt u gebruik maken van een daarvoor bestemd aanvraagformulier. WA Customs kan u hierbij ondersteunen en adviseren welke stappen u kunt ondernemen.

Neem daarom nu vrijblijvend contact op met ons.