EUR.1

Importeert of exporteert u goederen? Dan heeft u vast weleens gehoord van een EUR.1-certificaat. Maar wat is dat nu eigenlijk en waarom zou u er gebruik van maken? Een EUR.1 is een oorsprongsdocument waarmee uw klant een verlaging of vrijstelling kan krijgen op invoerrechten. Om zo’n verlaging of vrijstelling te krijgen zijn er twee voorwaarden opgesteld:

  • Het land moet een vrijhandelsovereenkomst hebben met de Europese Unie. Op de website van de Kamer van Koophandel staat een overzicht van landen waarmee een handelsakkoord is gesloten.
  • De goederen moeten van preferentiële oorsprong zijn. Dit wil zeggen dat de goederen geheel of toereikend geproduceerd, bewerkt of verwerkt zijn binnen de Europese Unie.

Wat is er nodig voor het verkrijgen van een EUR.1?

Voor de aanvraag van een EUR.1-certificaat moet voldoende bewijslast overlegd worden. Deze bewijslast toont aan dat de goederen ook daadwerkelijk van preferentiële oorsprong zijn. Welke bewijsstukken hiervoor precies nodig zijn hangt af van een aantal factoren.

Allereerst de hoedanigheid van uw onderneming: bent u de producent of een handelaar? Dit is namelijk bepalend voor het type bewijslast dat nodig is. Daarnaast is het soort product dat u levert van groot belang. Aan de hand van deze zaken kijkt de KvK of een EUR.1-certificaat kan worden afgegeven. De belangrijkste bewijsstukken die hiervoor aangeleverd moeten worden zijn de handelsfactuur en het exportdocument. In de Market Acces Database vindt u voor veel landen de benodigde documenten per product. Ook vindt u hier de hoogte van verschillende heffingen zoals invoerrechten, BTW en accijnzen. Om het certificaat geldig te maken moet het vooraf nog gevalideerd worden door de douane.

Wanneer de waarde van de zending lager ligt dan €6000,- hoeft geen EUR.1 aangevraagd te worden en volstaat, net als bij de EUR-MED, een factuurverklaring.

Meer informatie over EUR.1

Heeft u een EUR.1-certificaat nodig of wilt u hier meer informatie over? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00u en 21.00u en op zaterdag tussen 10.00u en 14.00u op telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21, via info@wacustoms.nl of via het contactformulier.