Beheren van een douane-entrepot

Wilt u het betalen van invoerrechten en/of btw voorkomen, uitstellen of minimaliseren? Dit kan door uw goederen op te slaan in een douane-entrepot. Het stelt importeurs in staat om op het beste moment de producten in te klaren en/of te betalen. Daarnaast is het een effectieve en efficiënte manier om goederen van buiten de Europese Unie ook weer gelijk uit te voeren naar een land buiten de Europese Unie.

Het opslaan van goederen in een douane-entrepot is alleen niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. Deze methode brengt vaak complexe controleprocedures met zich mee. Dit omdat de goederen onder toezicht blijven van de douane en dit stricte beheersmaatregelingen vereist. Er zijn veel verschillende soorten procedures, deze verschillen voornamelijk in omvang. Hoe groot de procedure is hangt af van de aard van de goederen, de distributieplannen, de douane-eisen in de lidstaat en het type douane-entrepot.

Type entrepots

Er wordt sinds de nieuwe douanewet van 1 mei 2016 enkel nog onderscheid gemaakt tussen een publiek en particulier douane-entrepot. Bij een publieke douane-entrepot is deze bestemd voor opslag van niet-Uniegoederen door iedereen. Degene die de aangifte tot plaatsing doet is dan gelijk houder van de regeling, dus dit hoeft niet tevens de houder van de vergunning te zijn. Voor een particulier entrepot geldt dan uiteraard het andere, dus de houder van de vergunning is tevens de houder van de regeling. Aangezien het publieke douane-entrepot voornamelijk gebruikt wordt in de zeehavens voor binnenkomende schepen waar de zending gelost wordt laten we dit verder rusten.

Particuliere douane-entrepot

Bij een particulier douane-entrepot gebeurt de opslag dus onder verantwoordelijkheid van de houder van de vergunning. De houder van de vergunning hoeft echter niet de eigenaar te zijn van de opgeslagen goederen. Goederen kunnen daar opgeslagen worden totdat bekend is waar ze naar toe gaan en in het geval als dit buiten de Europese Unie is wordt er voorkomen dat er onnodig invoerrechten betaald wordt.  Voor het aanvragen van een dergelijke vergunning eist de douane de nodige douanekennis om aan te tonen dat het betreffende bedrijf weet wat het belang is om goed om te gaan met de goederen. Regelmatig begeleiden wij bij de aanvraag hiervan.

Vragen?

Voor vragen over douane-entrepots en het beheren hiervan kunt u contact opnemen met ons. WA Customs is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00. Op telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21 , per e-mail via info@wacustoms.nl en via het contactformulier.