Beheren van een douane-entrepot

U wilt het betalen van bepaalde invoerrechten en/of btw voorkomen, uitstellen of minimaliseren? Dat kan door uw goederen op te slaan in een douane-entrepot. Dit stelt importeurs in staat om op het beste moment de producten in te klaren en/of te betalen. Ook is het een effectieve en efficiënte manier om goederen van buiten de Europese Unie weer gelijk uit te voeren naar een land buiten de Europese Unie.

Het opslaan van goederen in een douane-entrepot is echter niet zo gemakkelijk als het lijkt. Het is een methode met vaak complexe controleprocedures, omdat de goederen onder toezicht blijven van de douane en dit strikte beheermaatregelen vereist. Er zijn veel verschillende soorten procedures, die voornamelijk van elkaar verschillen in omvang. Hoe groot de procedure is hangt af van de aard van de goederen, de distributieplannen, de douane-eisen in de lidstaat en het type douane-entrepot.

Type entrepots

Sinds de nieuwe douanewet van 1 mei 2016 wordt enkel nog onderscheid gemaakt tussen een publiek en een particulier douane-entrepot. Een publiek douane-entrepot is bestemd voor opslag van niet-Uniegoederen door iedereen. Degene die de aangifte tot plaatsing doet is dan meteen houder van de regeling, dus dit hoeft niet tevens de houder van de vergunning te zijn. Voor een particulier entrepot geldt dan uiteraard het andere, dus de houder van de vergunning is tevens de houder van de regeling. Een publiek douane-entrepot vinden we voornamelijk in zeehavens waar de zending van binnenkomende schepen wordt gelost.

Particuliere douane-entrepot

Bij een particulier douane-entrepot gebeurt de opslag dus onder verantwoordelijkheid van de houder van de vergunning. De houder van de vergunning hoeft echter niet de eigenaar te zijn van de opgeslagen goederen. Goederen kunnen daar opgeslagen worden totdat bekend is waar ze naar toe gaan; in het geval van een bestemming buiten de Europese Unie wordt zo voorkomen dat er onnodig invoerrechten betaald wordt. Voor de aanvraag van een dergelijke vergunning eist de douane de nodige douanekennis zodat kan worden aangetoond dat het betreffende bedrijf weet hoe met de goederen moet worden omgegaan en het belang hiervan. WA Customs begeleidt regelmatig de aanvraag van entrepotvergunningen.

Vragen?

Voor vragen over douane-entrepots of het beheren hiervan kunt u contact met ons opnemen. WA Customs is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00. Op telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21 , per e-mail via info@wacustoms.nl en via het contactformulier.