Wijziging import en export samengestelde producten onder vriespunt

woensdag 12 juli, 2023

Vanaf 1 december 2023 dienen alle samengestelde producten die vervoerd of bewaard moeten worden bij een temperatuur onder 0°C gekeurd te worden bij import of export. Ook moet bij deze producten voortaan een gezondheidscertificaat (model COMP) worden gevoegd. De wijziging heeft vooral betrekking op voedingswaren en producten met ingrediënten van dierlijke oorsprong.

De nieuwe regel volgt op een herziening van de definitie van een houdbaar product door de Europese Unie. Hierin staat dat een samengesteld product dat om technische of kwaliteitsredenen bij een gereguleerde temperatuur onder 0°C moet worden vervoerd of bewaard nooit een houdbaar product kan zijn.

Tot 1 december 2023 geldt nog een overgangsregeling; daarna moeten alle zendingen voortaan zijn voorzien van een gezondheidscertificaat en onderworpen worden aan een keuring.

Heeft u vragen met betrekking tot deze nieuwe regel? Bij WA Customs helpen we u graag.

Vragen? Neem contact met ons op