Nieuwe (spoed)tarieven NAK Tuinbouw – deel 2

maandag 27 februari, 2023

Al eerder maakten we melding van de nieuwe tarieven die NAK Tuinbouw per januari van dit jaar hanteert. Waar we op dat moment nog niet van op de hoogte waren, is dat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vanaf 1 januari 2023 per nieuwe aanvraag ook aanvullende kosten in rekening brengt. Dit was niet aan ons kenbaar gemaakt en konden we daarom ook niet richting onze klanten communiceren.

Voor de keuringsaanvragen van januari en februari geldt dat wij, als WA Customs, deze onverwachte, bijkomende kosten op ons nemen en niet aan onze klanten zullen doorrekenen. Vanaf 1 maart 2023 zijn we echter genoodzaakt om de juiste tarieven inclusief de extra kosten per aanvraag aan u in rekening te brengen.

De NVWA hanteert de volgende aanvullende tarieven voor het databeheer:
– Databeheer exporteisen fytosanitair (CAT, CKA, CST, CKS, CFA)               € 1,75
– Databeheer exporteisen fytosanitair (CBB, CAA)i                                         € 6,03
– Databeheer exporteisen fytosanitair (CZZ, CBN, CKB)i                                € 6,85
– Databeheer importeisen fytosanitair                                                               € 5,59
Zowel ingediende aanvragen (verzoek tot waarmerken), als achteraf ingetrokken en geweigerde aanvragen worden doorbelast.  Dit geldt voor aanvragen die via e-CertNL worden ingediend en aanvragen die niet via e-CertNL gaan.

Alle informatie omtrent deze nieuwe doorbelasting vindt u hier: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/tarieven-nvwa.

Vragen? Neem contact met ons op