Handelsovereenkomst Vietnam weer een stapje dichterbij

woensdag 11 maart, 2020

Een kleine maand geleden, te weten op 12 februari 2020, keurde het Europees Parlement de handelsovereenkomst met Vietnam goed. Met nog maar een kleine stap te gaan lijkt de toegang tot de alsmaar groeiende economie, met meer dan 90 miljoen consumenten, weer toegankelijker geworden. In dit artikel informeren wij u wat deze handelsovereenkomst inhoudt en welke mogelijkheden er voor u zijn om te exporteren naar Vietnam.

Waarom een handelsovereenkomst met Vietnam?

De Europese commissie heeft in eerder vastgelegde handelsstrategie bepaald dat versterking van de handelsrelaties met ASEAN topprioriteit heeft. ASEAN staat voor de “Association of Southeast Asian Nations”. Dat hier prioriteit aan wordt gegeven blijkt ook wel uit het feit dat met Singapore eerder al een overeenkomst werd afgesloten. Daarnaast zijn met Maleisië, Thailand, de Filipijnen en Indonesië ook gesprekken gaande.

Het sluiten van een dergelijke overeenkomst is van belang voor de concurrentiepositie van Europese bedrijven. Oud eurocommissaris voor handel(tot november 2019) mevrouw Cecilia Malmström stelde dan ook:

“Deze vrijhandelsovereenkomst zal EU-exporteurs op zijn minst gelijk stellen aan die van andere landen waar Vietnam een overeenkomst mee gesloten heeft.”

Denk hierbij aan de ASEAN-landen, maar ook Australië, Nieuw Zeeland, Chili, India, Japan en Zuid-Korea.

Tenslotte wordt bij deze handelsovereenkomst ook de nadruk gelegd op de bescherming van fundamentele arbeidsrechten en milieu bescherming. Uiteraard is ook het respect voor mensenrechten ingebed in de overeenkomst.

Wordt er dan zoveel handel gedaan met Vietnam?

Met een waarde van 48 miljard aan handel tussen Vietnam en de EU mag Vietnam zich, na Singapore, de tweede grootste handelspartner van de ASEAN noemen. De EU is de op een na grootste exportmarkt voor Vietnam en de nummer één bestemming voor vele belangrijke producten. Zoals bijgaande grafiek laat zien neemt zowel de import als export met Vietnam al jaren toe.

Invoerrechten worden verlaagd

Wanneer de handelsovereenkomst definitief doorgaat zal dit gelijk vanaf dag één invloed hebben. Voor 65% van de export naar Vietnam zal dit dan zonder invoerrechten mogelijk zijn. De resterende handel, met uitzondering van enkele producten, zal na 10 jaar ook naar dat punt gaan. Importeren uit Vietnam zal van de eerste dag voor 71% van de invoer naar 0 tarief gaan.

De jaren hierop volgend zal voor vele andere producten ook de invoerrechten afgebouwd worden. Deze transitieperiode duurt voor Vietnamese goederen maximaal 7 jaar, terwijl dit voor Europese goederen 10 jaar is. Deze periode is speciaal ingesteld zodat producenten zich aan die nieuw ontstane situatie kunnen aanpassen. Importeren uit Vietnam wordt dus goedkoper. Als u wilt weten wat voor u de gevolgen kunnen zijn neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gereviseerde of gebruikte goederen

Vietnam heeft over het algemeen een verbod op gebruikte goederen. Ook na het sluiten van deze handelsovereenkomst zal dit verbod van kracht blijven voor veel producten. Wat wel bijzonder genoemd mag worden is dat voor de eerste keer het concept gereviseerde goederen in een overeenkomst is opgenomen. Hierin is bepaald dat gereviseerde goederen dezelfde behandeling dienen te krijgen als soort gelijke nieuwe producten. De handel in gereviseerde auto-onderdelen, maar zeker ook voor hoogwaardige producten zoals medische appraturen wordt hierdoor meer geopend.

Made in EU

Met deze overeenkomst wordt voor de eerste maal door een handelspartner de vermelding “Made in EU” geaccepteerd als oorsprongsaanduiding. Deze bepaling geeft fabrikanten de mogelijkheid om gebruik te maken van de interne markt van de EU zonder daarvoor per productielocatie een specifiek systeem op te zetten. Uiteraard worden de traditionele oorsprongsaanduidingen die verwijzen naar een specifiek EU-land nog steeds geaccepteerd.

Zoals u gelezen heeft gaat er toch het een en ander veranderen als u handel voert met Vietnam. In grote lijnen komt het erop neer dat de handel goedkoper gaat worden. Als u echter goed voorbereid wenst te zijn op de gevolgen van deze handelsovereenkomst is het verstandig dit nu al uit te zoeken. Bij vragen laat het ons horen, wij staan u graag te woord.

Vragen? Neem contact met ons op