Export van boomkwekerij gewassen naar de Russische Federatie

donderdag 28 november, 2019

Voorheen was het zo geregeld dat men pas boomkwekerij gewassen naar Rusland mocht exporteren wanneer er een bedrijfsinspectie inclusief monstername door de Russische inspecteurs gedaan was. Deze werkwijze is vanaf dit jaar niet aan de orde.

Er zijn besprekingen tussen de EU en de Russische Federatie over een andere aanpak. Hiervoor is de Russische Federatie uitgenodigd voor een systeem-audit. Een voorwaarde zal de traceerbaarheid moeten worden. Dit betekent dat partijen en percelen geregistreerd dienen te worden bij de NAK tuinbouw. Wanneer u dit als  kweker niet wilt doen dan zal de export naar Rusland niet mogelijk zijn.

Hieronder wordt een overzicht weergegeven. Dit kan nog wel veranderen omdat voorafgaand aan de audit aan de Russische Autoriteiten gevraagd is welke informatie men vooraf wil ontvangen.

Een boomkwekerij dient te worden goedgekeurd voor export naar de Russische Federatie. Allereerst dient dan alle informatie aangeleverd te worden bij de NAK tuinbouw, én dient er akkoord gegaan te worden om deze informatie te delen met de Russische Federatie. Daarbij dienen deelnemers akkoord te gaan met eventuele aanvullende inspecties voor bepaalde gewasgroepen. In de meeste gevallen zal de veldinspectie naast de gebruikelijke exportinspectie voldoende zijn. Let wel op dat de Russische Federatie met importpermits werkt. De permits zullen nog verstrekt gaan worden. Het kan zo zijn dat er aanvullende eisen gesteld worden, in sommige gevallen zal hier niet direct aan voldaan kunnen worden. Mogelijk wordt er dan om aanvullende informatie gevraagd.

Aanvullende perceelkeuring voor de volgende gewassen:

  • Queres spp, Cstanea spp. Lithocarpus densiflorus, Castanopsis Chrysophylla en Fagus sylvatica.
    Perceel vrij van: Dryoosmus kuriphilus.
  • Naaldbomen, behalve de Thuja en Taxus.
    Perceel vrij van: Leptoglossus occidentalis.

 

Exporteren van boomkwekerij gewassen naar de Russisch Federatie, welke stappen moet u ondernemen?

Ten eerste is het van belang dat u alle percelen laat registreren op perceel- en geslachtsniveau. Daarbij is het van belang dat u aangeeft of de bovengenoemde boomkwekerij gewassen wel of niet op het betreffende perceel geteeld worden. U kunt dit kenbaar maken bij de NAK tuinbouw door dit formulier volledig ingevuld te mailen naar: boomwekerij@naktuinbouw.nl.

Wanneer de hierboven genoemde gewassen wel op één of meer percelen geteeld worden zal de NAK tuinbouw een bezoekorder aanmaken om op uw kosten deze percelen te komen keuren. Achteraf ontvang u een Rapportage Keuringstoezicht (RKT). Dit dient als keuringsbewijs voor u en/of de exporteur die de genoemde gewassen wilt exporteren. Het RKT moet als keuringsbewijs getoond worden bij de exportinspectie.

Als blijkt dat de genoemde gewassen niet op het perceel worden geteeld volstaat de huidige veldinspectie van 2019. Wel ontvangt u een aanvullend RKT, maar het is niet nodig om van dit perceel dan de RKT te overleggen bij de exportinspectie. Van belang is dat u zich realiseert dat de actuele landeneisen van de NVWA ook nog van toepassing zijn.

Let wel op dat bovenstaande nog kan wijzigen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 21.00, en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00.

Vragen? Neem contact met ons op