Definitie exporteur verandert per 1 oktober

dinsdag 15 september, 2020

Strikt genomen was de definitie van wie als exporteur mag optreden al eerder aangepast, maar handhaving ervan door de Nederlandse douane was in verband met de coronacrisis uitgesteld. Nu is aangekondigd dat de nieuwe definitie vanaf 1 oktober 2020 gehandhaafd gaat worden en zal worden toegepast op alle exporten naar een land buiten de EU. Op deze manier wordt het voor de douane makkelijker om de voorwaarden die aan de uitvoer zijn verbonden te controleren.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 oktober kan een partij die niet in de EU is gevestigd niet langer worden vermeld als exporteur op een uitvoeraangifte. Dit betekent dat de in de EU gevestigde verkoper voortaan dient te worden vermeld als exporteur of dat een andere, derde partij gevestigd in de EU als exporteur optreedt.
In het eerste geval vraagt dit om een wijziging van de leveringsconditie; de Incoterm ExWorks kan bijvoorbeeld in het geval van een Nederlandse verkoper en een Amerikaanse koper niet meer worden toegepast. In het tweede geval is het zoeken naar een derde partij die bereid is op te treden als exporteur, bijvoorbeeld een logistiek dienstverlener of douane-expediteur. Deze derde partij moet echter contractueel de macht krijgen om te beslissen dat goederen naar een bestemming buiten de EU worden gebracht.

Wat betekent dit?

Als verkopende partij heeft u dus de mogelijkheid om onder andere leveringscondities te gaan werken, bijvoorbeeld Free Carrier (FCA) of Free on Board (FOB) waarbij u als verkoper verantwoordelijk bent voor de uitvoerformaliteiten. Hiermee is de kwestie direct opgelost; het enige dat wellicht nog herzien moet worden zijn de prijsafspraken die u met uw koper heeft.
Kiezen u en uw koper ervoor om de uitvoer via een derde partij te laten lopen, dan moet deze afspraak officieel gemaakt worden: alleen een volmacht is niet genoeg. Hiervoor zijn door FENEX en evofenedex 2 modelovereenkomsten opgesteld.
Deze laatste constructie is echter in de meeste gevallen niet bepaald wenselijk, voor geen van de partijen. Bij WA Customs raden we dan ook aan om altijd eerst te bekijken of het wijzigen van de leveringsconditie niet een veel betere en eenvoudigere oplossing is voor uw export.

De nieuwe definitie gaat niet gelden voor wederuitvoer. Wel kan het zo zijn dat de striktere toepassing van de definitie van exporteur gevolgen heeft voor de BTW bij uitvoer. Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen over de gevolgen van de handhaving voor uw export, neem dan gerust contact met ons op. WA Customs staat voor u klaar met informatie en advies.

Vragen? Neem contact met ons op