Deal or no deal: Alles wat je moet weten over de Brexit 2019

vrijdag 8 februari, 2019

Dover speelt een belangrijke rol bij het uit de EU stappen van het Verenigd Koninkrijk. Dagelijks passeren ruim 10.000 vrachtwagens de grens in de Britse havenstad, wat gelijk staat aan 17% van de totale handel in het VK. Het grootste gedeelte hiervan zijn goederen die uit de EU afkomstig zijn. WA Customs trok naar de Dover om meer te weten te komen over de eventuele deal- of no deal-Brexit. Dit is alles wat je moet weten over de Brexit 2019.

Vertrekken met of zonder deal?

Ons tweedaagse bezoek aan Dover stond in het teken van verduidelijking en transparantie. Maar, de vraag waar we allemaal met smart op wachten blijft onbeantwoord: vertrekken de Britten met of zonder deal uit de EU? Tijdens het bezoek is dit onderwerp het vaakst besproken. Wat daar is uitgekomen? De onzekerheden op het gebied van handelsprocedures nemen voorlopig nog niet af.

Handel procedures na Brexit: vooraf-aangifte

De meest gebruikte procedure in Dover voor de handel van niet-EU goederen, gaat op basis van een vooraf-aangifte. Een douaneagent stuurt zijn of haar aangifte in en na aankomst rijdt de chauffeur vanaf de terminal naar de douane om zich daar aan te melden. Eenmaal bij de douane aangekomen is er een commerciële partij die de vooraf-aangifte afrondt/definitief maakt. Hier komen dan extra kosten bij kijken.

Bij het definitief maken van de vooraf-aangifte wordt de status van de aangifte bepaald. De aangifte is vrij, de documenten moeten worden gecontroleerd of er moet een fysieke controle plaatsvinden. Controles dienen op locatie te worden uitgevoerd, op een parkeerterrein met slechts twee losdocks. Een onhoudbare situatie dus, waar nog géén alternatieve oplossing voor is.

De 2 verificatie docks in Dover

De 2 verificatie docks in Dover

In Dover wordt er gepraat over het behandelen van vooraf-aangiften, nog vóór een truck van boord gaat. Of zelfs dat een truck niet aan boord mag zonder de juiste vooraf-aangifte. Zo kan de bestuurder direct bij aankomst de douane passeren of naar de juiste losdock rijden, zonder daarbij andere bestuurder in de weg te zitten. Helaas is er nog geen installatie die dit mogelijk maakt en moeten voertuigen met een controle-status de openbare weg gebruiken. Met slechts twee maanden tot een mogelijke Brexit, moet er dus snel een oplossing komen.

Handel procedures na Brexit: NCTS transitdocumenten

Goederen die Europa binnekomen hoeven niet direct te worden ingeklaard, maar kunnen naar een andere plaats in de EU. Hiervoor is een transitdocument nodig, wat ook wel NCTS of T1 genoemd wordt. Het Verenigd Koninkrijk maakt deel uit van de NCTS-overeenkomst, wat betekent dat goederen onder T1 aangeleverd worden.

Het voordeel van goederen die onder T1 worden aangeleverd, is dat goederen kunnen worden doorgevoerd naar een binnenlands douanekantoor om daar ingeklaard te worden. Inklaren op locatie, zoals gebruikelijk in de EU, wordt niet of nauwelijks gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat er een entrepot of R.T.O. moet worden opgestart, of er zal een douanestop gaan plaatsvinden.

Handel procedures na Brexit: Planten exporteren

Wanneer er planten geëxporteerd worden naar het Verenigd Koninkrijk zal er een fytosanitaire keuring aangevraagd moeten worden. Dit fyto-certificaat is een verklaring waarin staat dat de producten voldoen aan de gestelde eisen. Deze verklaring moet in het Verenigd Koninkrijk worden aangemeld via Peach en moet drie dagen voorafgaand aan de aankomst van de goederen gebeuren. Voor planten van Europese oorsprong geldt geen fysieke controleplicht in de VK, maar na een harde Brexit kan dit veranderen. Voor nu is dit nog onduidelijk.

haven van Dover

Handel procedures na Brexit: Keuringsplicht first entry

De EU schrijft voor dat sommige (voornamelijk dierlijke) producten bij binnenkomst in de EU gekeurd moeten worden. Ook in het VK is dit op dit moment van toepassing.

Waar rekening mee gehouden moet worden is dat Dover op dit moment geen ‘first entry’ locatie is. Alle voertuigen naar Dover komen aan via het vaste land. Er is op dit moment nog geen locatie aangewezen waar deze keuringen plaats kunnen gaan vinden. Om dit te organiseren moet er een oplossing komen, of ook hier moet gebruik gemaakt gaan worden van de twee losdocks. Buiten Dover zijn er uiteraard nog andere havens, maar deze hanteren elk een eigen systeem waarop goederen aangemeld moeten worden.

Wat gaat er veranderen na de Brexit?

Hoewel het nu nog onduidelijk is of er een deal- of no deal-Brexit gaat komen, is het aannemelijk dat er in ieder geval iéts gaat veranderen. Een ‘harde’ Brexit betekent dat er in een korte tijd veel aanpassingen gemaakt moeten gaan worden. Aanpassingen die zeker op het begin veel consequenties met zich meebrengen. Een ‘zachte’ Brexit daarentegen zou een stuk gunstiger zijn voor de douane- en handelsprocedures.

Hoe de Brexit-kwestie vorm gaat krijgen weet niemand zeker. WA Customs blijft de stand van zaken goed in de gaten houden. Zo kunnen er direct de nodige aanpassingen gemaakt worden, mocht dat nodig zijn. Voor nu is er maar één scenario waar we ons op voor kunnen bereiden, en dat is een no deal-Brexit. Maar wat er ons dan te wachten staat, of voor iedereen één grote vraag.

Meer info over een ‘harde’ Brexit, ‘zachte’ Brexit of no deal-Brexit? Kijk eens op onze Brexit pagina of neem dan contact op met WA Customs.