EU – Japan; handelsakkoord in werking getreden

maandag 18 februari, 2019

De Europese Unie en Japan hebben het akkoord afgesloten. Per afgelopen 1 februari is het grootste handelsakkoord wat de EU ooit met een derde land heeft afgesloten in werking getreden.

Uitvoer naar Japan, welke eisen zijn er

Als u producten verkoopt naar Japan dan kan uw klant verlaging van invoerrechten verkrijgen als uw producten van Europese oorsprong zijn. Dit kunt u aantonen met het attest van oorsprong. Voor zendingen boven de € 6.000,- dient u zich ook te registreren als geregistreerd exporteer (REX).
Het attest dient op de volgende manier te worden opgesteld (wenst u een andere taalversie laat het ons dan weten):

(Tijdvak: van……………………. tot en met……………………..)1

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is(referentienr. REX nummer) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit EU.

(Gebruikt oorsprongscriteria) 2
(Plaats en Datum)
(Naam van de exporteur in blokletters)

1. Als het attest opgesteld is voor meerdere zendingen dan dient de periode aangegeven worden. Deze periode mag niet meer dan 12 maanden bedragen en de goederen moeten geïmporteerd zijn voor die datum.
2. Vermeld, naargelang het geval, een of meer van de volgende codes:
“A” Producten welke volledig verkregen of geproduceerd zijn uit de EU
“B” Uitsluitend uit materialen van EU oorsprong geproduceerde producten
“C” Met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen geproduceerde producten, als ze voldoen aan alle toepasselijke vereisten.
De uitleg(artikel 3.2) en vereisten(bijlage 3-B) valt te vinden in de betreffende verordening.

Invoeren met verlaagde invoerrechten, hoe doe ik dat?

Als u in aanmerking wenst te komen voor verlaagde of in sommige gevallen geen invoerrechten dient u de preferentiële oorsprong van de goederen aan te tonen. Er zijn hier twee mogelijkheden voor:
1. Attest van oorsprong
Exporteurs in Japan kunnen deze attesten zelf afgeven, want er is gekozen voor een systeem van zelfcertificering. De lay-out is identiek als hierboven valt te lezen, enkel waar de Europese exporteur een REX vergunning dient aan te vragen vult de Japanse exporteur hier zijn Japanse ondernemingsnummer in (Japan Corporate Number).
2. Importer’s knowledge
Een minder voor de hand liggende procedure. De importeur stelt dat ze voldoende bewijslast heeft ontvangen vanuit Japan. De verantwoordelijkheid voor de bewijslast ligt bij de importeur en deze dient de bewijslast indien nodig te overleggen bij de douane.

Het mag duidelijk zijn het brengt voordelen met zich mee, maar ben goed voorbereidt en bij twijfel neem contact op met ons. Zodat u zeker weet dat alles op voorhand goed georganiseerd is.

Vragen? Neem contact met ons op