Keuring via e-CertNL

Wanneer u bepaalde producten exporteert dient er vooraf een keuring van het product plaats te vinden. Goederen die hieronder vallen zijn: dieren, dierlijke producten, levensmiddelen, bijzondere eet- en drinkwaren, planten, groenten, fruit en plantaardige producten.

Via e-CertNL kunnen er drie verschillende certificaten afgegeven worden. Dit zijn voor dieren en dierlijke producten een veterinair certificaat. Voor planten, groenten, fruit en plantaardige producten een fytosanitair certificaat. Voor levensmiddelen en bijzondere eet- en drinkwaren is dit een kwaliteitscertificaat. Daarnaast kan er een exportverklaring aangevraagd worden.

Keuring aanvragen via e-CertNL

Bij WA Customs beschikken we over alle benodigde aansluitingen om in e-Cert te kunnen werken.

Via e-CertNL wordt er een inspectieaanvraag ingediend bij de betreffende dienst, zoals het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) of NAK Tuinbouw.

Om een certificaat te verkrijgen dienen er de volgende stappen doorlopen te worden:

  • Punt 1: de zending dient minimaal te bestaan uit een exportdatum, land van bestemming en een hoofdproduct.
  • Punt 2: de samenstelling van de zending. Het systeem bepaalt op basis hiervan welke relevante eisen er zijn en zoekt naar mogelijke dekkingen.
  • Punt 3: de keuring wordt gepland en vindt plaats. Wanneer alles geïnspecteerd is geeft de keurmeester de resultaten door. e-CertNL bepaalt vervolgens of het product exportwaardig is.
  • Punt 4: Wanneer de zending exportwaardig is kan het fytosanitair-, kwaliteits- en of veterinaircertificaat geprint worden en gewaarmerkt worden door de keuringsdienst.

 

Exportverklaring

Exportverklaringen kunnen ook via e-CertNL aangevraagd worden. In een exportverklaring geeft de NVWA op verzoek van de aanvrager aan of een product vrij verhandelbaar is binnen de Europese Unie. Daarnaast is het mogelijk om een eigen bedrijfsverklaring mee te sturen die door de NVWA getoetst kan worden en kan leiden tot een aanvullende tekst op de exportverklaring.

 

Vragen?

Wanneer u vragen heeft over het aanvragen van een keuring en/of certificaat via e-CertNL. Neem dan contact op met ons via het telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21, via info@wacustoms.nl of via het contactformulier. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.