EUR1

Wanneer u uw goederen importeert en/of exporteert heeft u vast wel eens gehoord van een EUR1 certificaat. Maar wat houdt een EUR1 nu precies in? Een EUR1 is een oorsprongsbescheid, met dit certificaat kan uw klant een verlaging of een vrijstelling krijgen op invoerrechten. Om een verlaging of vrijstelling te krijgen zijn er twee voorwaarden opgesteld. Dit zijn:

  • Het land dient een handelsovereenkomst gesloten te hebben met de Europese Unie. Op de website van de Kamer van Koophandel wordt een overzicht gegeven van deze landen.
  • Daarbij moeten de goederen van preferentiële oorsprong zijn. Dit wil zeggen dat de goederen geheel of toereikend geproduceerd, bewerkt of verwerkt dienen te zijn binnen de Europese Unie.

Wat is er nodig voor het verkrijgen van een EUR1?

Wanneer er een EUR1 certificaat aangevraagd wordt dient er een voldoende bewijslast aanwezig te zijn. Deze bewijslast dient aan te tonen dat de goederen daadwerkelijk van preferentiële oorsprong zijn. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van diverse zaken.

Ten eerste de hoedanigheid van uw bedrijf. De type bewijslast tussen een producent en handelaar verschillen. Daarbij kan het land van bestemming nog verschillende eisen stellen. Als laatste is het soort product dat er geleverd wordt van belang.

Al deze zaken zorgen er samen voor of de Kamer van Koophandel het EUR1-certificaat kan afgeven. De belangrijkste bewijsstukken zijn de handelsfactuur en het exportdocument. In de Market Acces Database  vindt u voor veel landen de benodigde documenten per product. Daarnaast vindt u hierin de hoogte van heffingen als invoerrechten, BTW en accijnzen. Om het certificaat geldig te maken dient het certificaat nog gevallideerd te worden door de douane.

Wanneer de waarde van de zending lager ligt dan €6000,- hoef je geen EUR1 aan te vragen, dan volstaat, net als bij het EUR-MED, een factuurverklaring.

Meer informatie over een EUR 1

Heeft u een EUR1 certificaat nodig of wilt u meer informatie? Twijfel dan niet en neem dan contact met ons op. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 21.00 en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 op telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21, via info@wacustoms.nl of via het contactformulier.