EUR1

Wanneer u goederen importeert en/of exporteert heeft u vast wel eens gehoord van een EUR1-certificaat. Maar wat houdt dat nu precies in? Een EUR1 is een oorsprongsbescheid waarmee uw klant een verlaging of een vrijstelling kan krijgen op invoerrechten. Om een verlaging of vrijstelling te krijgen zijn er twee voorwaarden opgesteld:

  • Het land dient een handelsovereenkomst gesloten te hebben met de Europese Unie. Op de website van de Kamer van Koophandel wordt een overzicht gegeven van deze landen.
  • Daarbij moeten de goederen van preferentiële oorsprong zijn. Dit wil zeggen dat de goederen geheel of toereikend geproduceerd, bewerkt of verwerkt zijn binnen de Europese Unie.

Wat is er nodig voor het verkrijgen van een EUR1?

Wanneer een EUR1-certificaat aangevraagd wordt dient er voldoende bewijslast aanwezig te zijn. Deze bewijslast moet aantonen dat de goederen daadwerkelijk van preferentiële oorsprong zijn. Welke bewijsstukken gevraagd worden hangt af van diverse zaken.

Ten eerste de hoedanigheid van uw bedrijf: bent u producent of handelaar? Het type bewijslast hangt hiermee samen. Ook kunnen door het land van bestemming verschillende eisen gesteld worden. En daarnaast is het van belang wat het soort product is dat geleverd wordt.

Al deze zaken zorgen er samen voor of de Kamer van Koophandel het EUR1-certificaat kan afgeven. De belangrijkste bewijsstukken zijn de handelsfactuur en het exportdocument. In de Market Acces Database vindt u voor veel landen de benodigde documenten per product. Daarnaast vindt u hierin de hoogte van heffingen als invoerrechten, BTW en accijnzen. Om het certificaat geldig te maken dient het certificaat nog gevalideerd te worden door de douane.

Wanneer de waarde van de zending lager ligt dan €6000,- hoeft geen EUR1 aangevraagd te worden en volstaat, net als bij het EUR-MED, een factuurverklaring.

Meer informatie over een EUR 1

Heeft u een EUR1-certificaat nodig of wilt u meer informatie? Twijfel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00u en 21.00u en op zaterdag tussen 10.00u en 14.00u op telefoonnummer +31 (0)76 596 49 21, via info@wacustoms.nl of via het contactformulier.