EUR-MED

De EUR-MED is een variatie op het EUR1-certificaat en is alleen geldig wanneer u handelt met landen waarmee de Pan-Euro-Mediterrane (PEM) overeenkomst geldt. De landen die in het PEM-gebied vallen zijn:
– De landen van de Europese Unie en Turkije
– EFTA (waaronder Noorwegen, Zwitserland en IJsland)
– Het Middellandse Zeegebied ( waaronder Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Israël en Libanon)
– Moldavië
– De westelijke Balkan (waaronder Servië, Albanië en Bosnië-Herzegovina)

Het voordeel van een EUR-MED

Deze overeenkomst zorgt ervoor dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling: de zogenaamde cumulatie. Het land van oorsprong is te allen tijde het land waar de laatste bewerking heeft plaatsgevonden. Het gebruik van een EUR-MED certificaat is niet verplicht. Maar het biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een partnerland omdat goederen/producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling.

Wanneer de waarde van de zending lager ligt dan €6000,- hoeft geen EUR-MED te worden aangevraagd en volstaat, net als bij de EUR1, een factuurverklaring.

Een EUR-MED aanvragen

Het aanvragen van een EUR-MED verloopt digitaal via de Kamer van Koophandel. Wanneer deze door de KvK goedgekeurd wordt kan de douane deze valideren. Mochten termen als preferentiële oorsprong en overeenkomstland niet bij u bekend zijn dan kunt u hier zelf beter niet aan beginnen.

Het verkrijgen van een EUR-MED is een grote opgave. U kunt uzelf deze moeite besparen door de aanvraag weg te leggen bij een specialist. WA Customs is gespecialiseerd in het maken van alle transportdocumenten en dus bent u ook voor dit certificaat bij ons aan het juiste adres. Voor de aanvraag kunt u bij ons terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00u en 21.00u en op zaterdag tussen 10.00u en 14.00u. Ook voor meer informatie omtrent certificaten kunt u bij ons terecht. Dit kan telefonisch +31 (0)76 596 49 21, per mail info@wacustoms.nl of via het contactformulier.