Brexit

Dossier: Brexit

Op 31 januari is het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie gestapt. Zover op dit moment duidelijk is heeft dit tot het einde van het jaar geen gevolgen, maar er gebeurt veel. De onderhandelingen over de mogelijke handelsovereenkomst staan op het punt van beginnen en aan beide kanten van het kanaal worden de messen geslepen. In dit onderstaand overzicht brengen we een aantal artikelen van februari onder de aandacht.

Preferentiële oorsprong tijdens overgangsperiode

Hoewel hierboven al is aangegeven dat er tot het einde van het jaar niets verandert is er toch een aandachtspuntje. De EU stelt dat het VK tijdens de overgangsperiode behandeld wordt als een EU-lidstaat. Dit betekent dat bij uitvoer van producten vanuit de EU geen onderscheid wordt gemaakt tussen onderdelen en componenten die uit het VK óf uit de EU-lidstaten komen.

Het is echter zo dat landen van buiten de EU het VK wel kunnen behandelen als niet EU-lidstaat. Voornamelijk wanneer dit gaat om landen waar de EU een handelsovereenkomst mee heeft kan dit gevolgen hebben voor u. Als u producten exporteert die van oorsprong zijn of onderdelen bevatten vanuit het VK kan het dan zo zijn dat de producten volgens het land van bestemming niet meer preferentieel zijn. Zeker als uw product onderdelen uit het VK bevat is het aan te raden te onderzoeken of dit gevolgen kan hebben voor de preferentiële oorsprong. Dit gaat sowieso in januari 2021 van belang zijn, dus waarom zoekt u dit nu niet al uit.

Bron:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/preferentiele-oorsprong-in-de-overgangsperiode-brexit

De EU zet de toon: geen chloorkip!!

Volgens The Guardian eist de EU dat het VK geen chloorkip gaat importeren vanuit het buitenland(lees: de Verenigde Staten). Wat de EU met dit signaal eigenlijk aangeeft is:

Wil je een handelsovereenkomst met ons dan hou je dezelfde kwaliteitsstandaarden aan als nu!!

Wat het voor het VK wel lastig maakt is dat een dergelijke eis de onderhandelingen met de VS doet bemoeilijken. Vooralsnog heeft het VK hier nog geen reactie op gegeven, maar dit maakt duidelijk wat de positie is die de EU inneemt tijdens het begin van de onderhandelingen.

Bron: https://www.theguardian.com/politics/2020/feb/25/keep-chlorinated-chicken-ban-to-win-trade-deal-eu-tells-uk

Verenigde Naties: gevolgen voor het VK bij een no-deal

Economen van de VN hebben onderzocht wat de gevolgen gaan zijn voor het VK bij een no-deal. De conclusie is niet mals:

Ze riskeert een daling van bijna €30 miljard in exporten naar de EU als het geen handelsverdrag sluit.

Bij een no-deal betekent het herinvoering van importheffingen en non-tarifaire handelsbelemmeringen(zoals regelgeving) voor goederen van het VK naar de EU. Het VK exporteert op dit moment bijna de helft(46 procent) van zijn producten naar de EU.

Bron: https://www.businessinsider.nl/brexit-daling-exporten-no-deal-kosten-eu-bijdrage/?tid=822223456&utm_medium=email&utm_source=nieuwsbrief

EU: “Het VK is geen Canada”

Boris Johnson heeft al regelmatig verklaart dat een deal als de EU heeft met Canada zijn voorkeur heeft. De EU heeft een verklaring afgegeven aan al zijn landen waarin het stelt dat een handelsovereenkomst als dat van Canada logischerwijs niet voor het VK op kan gaan. De redenen hiervoor zijn dat een handelsovereenkomst onderhandeld wordt onder andere op basis van de afstand van het land en de intensiteit van de handel. Het mag duidelijk zijn dat de verschillen tussen Canada en het VK groot zijn hierin.

Bron: https://www.wacustoms.nl/publicatie-eu-over-onderhandelingen-met-uk/

Ze zijn het al ergens over eens

Het kabinet van het VK heeft verklaard dat er uiterlijk in juni een besluit wordt genomen over het wel of niet doorgaan van de onderhandelingen. Als blijkt dat er te weinig vooruitgang is geboekt wordt in juni dan ook het besluit genomen dat ze volledig de voorbereiding gaan starten voor een no-deal. Hier hebben ze een overeenkomst met de EU gevonden, want de EU heeft in een eerder stadium aangegeven dat er voor juli hierin een besluit moet worden genomen.

Bron: https://www.bbc.com/news/business-51657273?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/politics/uk_leaves_the_eu&link_location=live-reporting-correspondent

De laatste week is er veel gebeurd en dit zal de tendens zijn van de komende weken/maanden. De onderhandelingen zullen op de scherpst van de snede zijn en de uitgangspunten in het begin staan heel ver uit elkaar. Willen ze tot een akkoord komen moeten er snel stappen genomen worden. Volg ons om op de hoogte te blijven en neem contact op met ons als u vragen heeft.